• Coming out evenement

'Hulpverleners en burgers: begrijpen wij elkaar wel?'

Dat is de vraag die Stichting Resilient Care Taking zichzelf stelt wanneer we proberen te bedenken waarom geweld tegen hulpverleners plaatsvindt in onze maatschappij. Is het u ook opgevallen dat het geweld tegen hulpverleners de laatste jaren sterk is toegenomen? Kent u iemand die slachtoffer is van geweld? Of heeft u zelf wel eens te maken gehad met geweld? Heeft u zich wel eens afgevraagd of u een bijdrage zou kunnen leveren aan het verminderen van het geweld in de samenleving? Kom dan op 8 oktober naar ons Coming out evenement. Op het evenement zijn verschillende beroepsprofessionals, die tijdens hun werk met geweld te maken hebben (gehad), aanwezig om al uw vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan.

De Stichting Resilient Care Taking houdt zich bezig met alle aan geweld gerelateerde thema’s en zij zet zich in voor mensen met een hulpvraag op het gebied van geweld. Daarom organiseert de Stichting, in samenwerking met de gemeente Leeuwarden, op 8 oktober 2016 tussen 10:00 uur ’s ochtends en 17:00 ’s middags een Coming out evenement. Deze dag staat in het teken van preventie en voorlichting. Hier vertellen onder andere hulpverleners en professionals vanuit geüniformeerde beroepen over hun dagelijkse werkzaamheden en het geweld waarmee zij te maken hebben (gehad). Het evenement vindt plaats op het Wilhelminaplein/Zaailand en is kosteloos toegankelijk voor bezoekers. Het doel van dit evenement is het creëren van bewustwording, begrip en wederzijds respect. Het evenement is gericht op alle leeftijdscategorieën en biedt dan ook voor ieder wat wils.

Behalve dat er beroepsprofessionals aanwezig zijn met eigen, kenmerkende attributen om hun ervaringen met u te delen, heeft u ook de mogelijkheid om demonstraties te bezoeken of workshops te volgen, kunt u genieten van muziek, eten en drinken. Verder zijn er jeugdactiviteiten, sport en spel en natuurlijk is er alle gelegenheid om vragen te stellen en ruimte voor een goed gesprek. Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, zal het geweld in de samenleving verminderen, want zodra er meer wederzijds respect wordt gecreëerd, begrijpen we elkaar beter. Graag zien wij u op de Coming out evenement vanaf 10:00 uur ’s ochtends op het Wilhelminaplein/Zaailand in Leeuwarden. Meer foto's zullen worden geplaatst op onze Facebook pagina.

Luister via hier naar een interview van onze voorzitter Fred Witkamp.

Een (Fries) interview is ook te vinden via deze link.

 

Sfeerimpressie

CSG Comenius - De Dag tegen het pesten

CSG Comenius te Leeuwarden organiseerde op 12 december 2016 ‘De dag tegen het pesten’ voor al haar leerlingen. Op de website van CSG Comenius stond het volgende vermeld:

“Maandag 12 december a.s. houden wij voor de 4e keer de Dag tegen het Pesten. Na het 3e uur is de hele school bezig met dit onderwerp. Met een groot aantal verschillende activiteiten en gespreksrondes proberen wij als locatie het pesten op onze locatie uit te bannen. Op onze locatie willen wij (leerlingen, docenten en medewerkers) één duidelijk signaal afgeven: "Op onze locatie wordt niet gepest."”

Voor de vierdejaars Mavo leerlingen werd er een workshop weerbaarheid/zelfverdediging georganiseerd. Omdat wij als stichting dit soort initiatieven van harte steunen hebben wij de workshop verzorgd. Met de opkomst van zo’n 30 leerlingen werd onze workshop goed bezocht. Ons programma “Jij maakt het verschil” sluit naadloos aan op het thema van de school; “Jij”, een persoon, maakt het verschil. Voor jezelf of voor een ander.

Na afloop van de workshop kreeg iedere leerling een welverdiende certificaat.

CSGComenius

CSGComenius

CSGComenius

Nordwin College

Workshop Weerbaarheid en Zelfverdediging: “Ik heb altijd een keuze”

Het Nordwin College te Leeuwarden organiseerde op 10 februari 2016 in samenwerking met de Stichting RCT een workshop Weerbaarheid en Zelfverdediging voor haar Vierdejaars leerlingen van VMBO Groen. De school had besloten om voor het gedeelte van deze groep leerlingen, die niet mee konden gaan op de schoolreis, een speciale workshop organiseren. Ondanks dat de school een pestprotocol hanteert was onze workshop meer dan van harte welkom. De workshop was gericht op preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Uiteraard is de Stichting RCT het hier absoluut mee eens en daarom hebben we ook niet getwijfeld om deze workshop van twee uren geheel te verzorgen. De opkomst van twaalf leerlingen was wat aan de lage kant, maar iedere leerling die wij weten te bereiken is er een en uiteraard zeer waardevol. Na de workshop ging de jeugd enthousiast en mentaal sterker weer huiswaarts, met de gedachte “Ik heb altijd een keuze”.

Na afloop van de workshop kreeg iedere leerling een welverdiende certificaat.

Nordwin College

Nordwin College

Nordwin College

Gewonnen workshop MCL en Sint Jozef

Workshop een aanrader voor mensen uit de zorg en de hulpverlening

“Je hebt altijd een keuze”

Tijdens het Coming Out evenement van de Stichting Resilient Care Taking in oktober vorig jaar op het Zaailand te Leeuwarden hebben vele bezoekers meegedaan aan de prijsvraag. Karin Woudstra en Ingrid Alkema waren uiteindelijk de gelukkige winnaars van een geheel verzorgde gratis workshop.
De twee winnaressen onderstreepten het belang van een dergelijke workshop omdat mensen in de zorg en de hulpverlening steeds vaker te maken krijgen met geweld in hun dagelijkse werkzaamheden. Op 31 januari 2017 hebben de dames samen met de Stichting RCT een vier uur durende workshop georganiseerd voor hun collega’s van MCL Leeuwarden en Wijkzorgcentrum Sint Jozef. Ieder van hen nam 15 collega’s mee, waardoor het een drukbezochte en uiteindelijke succesvolle workshop is geworden.
De deelnemers hebben gezamenlijk het programma van de avond bepaald. Zij hebben vragen en casussen aangeleverd en aan de hand hiervan is het programma samengesteld. Het was een gevarieerde en mooie samengestelde groep. Allen hulpverleners in hart en nieren. Enthousiaste dames en heren die vele vragen en opmerkingen hadden. En dat is zoals de Stichting haar nieuwe cursisten het liefste ziet: een tikkeltje kritisch, voor zichzelf blijven nadenken en zich ervan bewust zijn waar ze voortdurend mee bezig zijn. Thema van de avond was: “je beseffen dat je altijd een keuze hebt”.

Reacties van Karin en Ingrid na afloop van de workshop:

“Tot grote vreugde heb ik voor mijn team (Wijkzorgcentrum Sint Jozef) een workshop weerbaarheid/zelfverdediging gewonnen. Dinsdagavond was het dan zover. Enigszins gespannen en niet wetende wat er precies ging komen waren we met een hele groep aanwezig. Na een welkomst woord van Fred Witkamp moesten we aan de slag. Aan de hand van verschillende casussen werd uitgelegd hoe in verschillende situaties te handelen. De uitleg was duidelijk en werd met enige humor gedaan. Voordat we het op elkaar moesten oefenen werd het eerst heel duidelijk voorgedaan. We mochten ten alle tijden vragen stellen en wanneer we het niet meer wisten kwam er iemand bij je om het nog een keer voor te doen. Het op elkaar oefenen werd eerst nog wel als moeilijk ervaren, maar werd op het laatst vol overgave gedaan. Nadat de 4 uren omgevlogen waren, hebben we ook nog een certificaat gekregen. Kortom het was een zeer geslaagde avond, waarin heel veel geleerd en gelachen is. Ik kan het elke hulpverlener aanraden om deze workshop zelf te volgen. En wat me het meest is bij gebleven. Je hebt altijd een keus. Karin Woudstra

“In de zorg krijgen we steeds meer te maken krijgen met agressief gedrag van patiënten en/of familieleden. Daarom had ik meegedaan aan de prijsvraag waar je een workshop zelfverdediging kon winnen voor 15-20 personen. Begin november kreeg ik te horen dat ik samen met Karin Woudstra (wijkzorgcentrum Sint Jozef) deze workshop zelfverdediging gewonnen had. Binnen no time had ik voldoende enthousiaste collega’s die mee wilden doen met de workshop zelfverdediging. Deze collega’s zijn werkzaam op de radiologie, echografie, nucleaire geneeskunde, de dokterswacht en de SEH van het MCL. Op dinsdag 31 januari werd de 4 uur durende workshop gegeven door Fred Witkamp met begeleiding van Erika Witkamp en Ronald Mulder. Vooraf heb ik enkele casussen uit de praktijk aangedragen opdat deze tijdens de workshop behandeld werden. Na het welkom praatje van coach Fred mochten we zelf in actie komen. Er werd meerdere technieken voorgedaan door coach Fred met Ronald of Erika. Bijvoorbeeld welke techniek gebruik je wanneer een patiënt met een scherp voorwerp op je afkomt of wat kun je doen als een patiënt je bij de keel grijpt. Allemaal met de intentie om op een veilige afstand te komen van je aanvaller. Deze techniek mocht je vervolgens met je maatje uitproberen. Hierbij werd door Fred, Erika en Ronald gekeken of dit op de juiste manier gebeurde. Het was een zeer energieke en geslaagde avond die afgesloten werd met een mooi certificaat voor de deelnemers. Met de legendarische woorden van coach Fred, je hebt altijd een keuze, gingen we huiswaarts. Deze workshop is een aanrader voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en die meer en meer te maken krijgen met mondige/agressieve patiënten/familieleden wel of niet onder invloed. De technieken die we hebben geleerd kunnen we toepassen in ons werkveld. Groet, Ingrid Alkema Nagel

MCL en Sint Jozef

MCL en Sint Jozef

MCL en Sint Jozef

MCL en Sint Jozef

MCL en Sint Jozef

MCL en Sint Jozef

Cliënten over Stichting RCT

  • “Ik kon mijn oren niet geloven. Het gevoel van erkenning wat ik kreeg was onbeschrijflijk.”

  • “Dit is eigenlijk de kern. Mijn zelfvertrouwen en mijn eigenwaarde is weer opgebouwd. Ik mag er zijn. Net als ieder ander dat mag.”

  • “Zij hebben mijn droom en doel om mijn relatie te redden niet een keer ter discussie gesteld, ook al was het bijna niet te redden.”

  • “Voor het eerst in mijn leven heb ik mij overgegeven en geluisterd. De hoogmoed aan de kant gezet. Laat je een keer helpen.”

  • “En ook al ben ik er nog niet, ik ben goed op weg. Want 'zij vliegt op eigen vleugels en de lucht is haar strijdtoneel' is mijn levensmotto geworden.”

Steun ons nu en blijf op de hoogte!