Geweld in de samenleving neemt merkbaar toe. Dagelijks word je geconfronteerd met de meest verschrikkelijke, gewelddadige gebeurtenissen. Mensen worden zomaar in elkaar geslagen, iemand wordt zonder reden neergestoken en kinderen worden dusdanig gepest dat ze niet meer naar school durven te gaan. Volwassenen melden zich ziek en durven dikwijls niet meer in hun eigen functie aan de slag te gaan.

Veel mensen zijn bang en onzeker geworden door de aan geweld gerelateerde gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Dit kan binnen hun werk gebeuren of gebeurd zijn, maar ook in de privésfeer. Dikwijls ontwikkelt zich een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS).

Wij als Stichting Resilient Care Taking willen en kunnen hier iets tegen doen. Wij kunnen mensen weerbaar maken in welke geweldssituatie dan ook. Weerbaarheid is de eerste en grootste stap naar een groter veiligheidsgevoel. Hiermee krijgt iedereen weer een kans om op eigen kracht deel te nemen aan de maatschappij.

De jarenlange ervaring binnen ons werkveld leert, dat er veel mensen zijn met een hulpvraag op het gebied van geweld. Dezelfde ervaring leert ook, dat deze mensen een lage financiële draagkracht hebben. Omdat termen als 'weerbaarheid' en 'veiligheidsgevoel' niet in financiële waarde uitgedrukt kunnen worden, vinden wij dat eenieder deel moet kunnen nemen aan de door de Stichting aangeboden programma's. Ongeacht de financiële draagkracht van de hulpvrager.