De hoofddoelgroep van de Stichting Resilient Care Taking is eenieder die te maken heeft (gehad) of te maken zou kunnen krijgen met geweld. Hierin hebben wij een onderverdeling gemaakt, waardoor er vier subdoelgroepen zijn ontstaan. Dit hebben wij mede gedaan, zodat donateurs kunnen aangeven waar hun hart ligt.

Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat u bijvoorbeeld de voorkeur geeft aan de groep 'Geüniformeerde beroepen', omdat u zelf werkzaam bent (geweest) binnen deze sector of omdat u zelf PTSS heeft (gehad) en het daarom belangrijk vindt dat hier gedegen hulp voor geboden wordt.

Het zou ook kunnen zijn dat u juist voor 'Hulpverlening' kiest omdat u graag wilt dat bijvoorbeeld buurt- en wijkcentra een aanvraag kunnen doen voor een programma voor jongeren.

Uiteraard kan uw prioriteit ook liggen bij 'Onderwijsinstellingen', omdat u het belangrijk vindt dat kinderen en docenten een weerbaarheidstraining kunnen volgen.

Of misschien kiest u niet een van bovenstaande doelgroepen maar kiest u liever voor 'Slachtoffers van geweld', omdat dit een doelgroep is waar veel mensen onder vallen die buiten hun beroepsgroep te maken hebben (gehad) met geweld.

Misschien wilt u helemaal geen onderscheid maken in de subdoelgroepen, maar steunt u graag eenieder die te maken heeft (gehad) of te maken zou kunnen krijgen met geweld. Daarmee kunt u alle vier subdoelgroepen ineens steunen.

Doneren

U kunt uw donatie storten voor een van de vier subdoelgroepen. Hiermee zorgt u ervoor dat uw donatie alleen wordt besteed aan uw gekozen subdoelgroep.

U kunt een eenmalige donatie doen, maar uiteraard zijn regelmatige schenkingen eveneens van harte welkom.

Uw donatie wordt volledig aan projecten besteed voor onze doelgroep(en). Slechts een gering deel is nodig voor algemene organisatiekosten. Indien u dit wenst kunt u een donatie overmaken voor een specifieke subdoelgroep. In de omschrijving van uw betaling kunt u dan vermelden voor welke subdoelgroep uw donatie bestemd is. Uw donatie wordt in dat geval uitsluitend besteed aan deze subdoelgroep. Iedere subdoelgroep heeft een eigen project en budget. Als u geen subdoelgroep opgeeft in uw omschrijving dan gaat uw donatie naar 'eenieder die te maken heeft (gehad) of te maken zou kunnen krijgen met geweld'.