Project Sponsoren

Hier zult u de sponsoren vinden die een bepaald project voor onze stichting mogelijk hebben gemaakt.

Het gaat hierbij niet alleen om financiële sponsoring, maar ook sponsoring in de vorm van materiaal, beschikbare ruimte of expertise.

Wij als stichting zijn deze sponsoren zeer dankbaar.