Wat is geweld?

Geweld is een algemene term, die een agressieve handeling omschrijft. Het betekent dat er fysieke kracht wordt gebruikt om iemand kwaad te doen met verwonding of schade tot gevolg bij mensen, dieren of voorwerpen. Hierbij spreken we van fysiek geweld.

We spreken van psychisch geweld wanneer er niet-fysiek geweld plaatsvindt. Er is een uiting van kracht en macht door dreigingen, manipulatie, pesten, vernederen etc. Psychisch en fysiek geweld gaan vaak hand in hand.

Binnen de Stichting Resilient Care Taking wordt geen onderscheid gemaakt tussen psychisch en fysiek geweld. Beide vormen van geweld kunnen mensen voor het leven tekenen.

 

Slachtoffers van geweld

Helaas hebben veel mensen te maken (gehad) met geweld. Wanneer iemand geweld heeft meegemaakt, dan is diegene in principe direct een slachtoffer van geweld.

Iemand kan ook indirect een slachtoffer zijn van geweld. Het hoeft dus niet zo te zijn dat een persoon zelf geweld heeft moeten meemaken om het wel ervaren te hebben. Denk aan politieagenten of brandweermannen en -vrouwen. Zij hebben vanwege hun werk vaak het resultaat van geweld gezien, ook al waren ze er in eerste instantie niet direct bij betrokken. Of denk aan kinderen die hebben gezien hoe hun ouder is mishandeld door de andere ouder, ook al zijn ze zelf nooit geslagen. Hoe gek het misschien ook klinkt, mensen kunnen dus slachtoffer zijn van geweld ook al zijn ze zelf niet psychisch of fysiek mishandeld.

 

Voorbeelden van geweld

Pesten

Pesten gebeurt met opzet. Kinderen worden vaak gepest maar volwassenen kunnen eveneens gepest worden. Tegenwoordig bestaat er ook het cyberpesten, waarbij er online gepest wordt. Stalken is ook pesten en ook ergens worden buitengesloten hoort bij pesten. Pesten gebeurt zowel psychisch als fysiek.

Psychisch geweld

Psychisch geweld is alles waardoor iemand geestelijk beschadigd wordt. Dus bijvoorbeeld wanneer een kind of volwassene uitgescholden of gekleineerd wordt. Ook manipulatie valt onder psychisch geweld. Denk hierbij aan een persoon die een ander dingen laat doen terwijl diegene het zelf eigenlijk helemaal niet wil. Nog een voorbeeld van manipulatie zijn loverboys, die jonge meisjes van hun familie vervreemden.

Fysiek geweld

Er zijn veel voorbeelden van fysiek geweld. Denk hierbij aan schoppen, slaan, duwen en aan de haren trekken. Alles waarbij iemand wordt aangeraakt zonder dat diegene hier van gediend is, is fysiek geweld. Eén van de voorbeelden van fysiek geweld is seksueel geweld. Denk niet dat dit alleen vrouwen overkomt. Helaas overkomt dit mannen ook. Daarnaast is er bijvoorbeeld huiselijk geweld, waarbij het geweld binnen eigen huis of in relationele sfeer plaatsvindt, en zinloos geweld.

 

Noodweer en noodweerexces

Iedereen mag zich tegen geweld verdedigen. Hoe en in welke mate staat omschreven in artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht. In het kort staat daar omschreven dat iedereen het recht heeft om zichzelf of een ander, maar ook eigen of andermans spullen, te verdedigen tegen een aanval. Echter, eenieder moet zich hierbij aan de wet houden. Er moet rekening gehouden worden met proportionaliteit. Binnen de Stichting Resilient Care Taking wordt te allen tijde rekening gehouden met bovenstaande wetgeving. Dat betekent dat cursisten en cliënten geleerd wordt om vanuit deze wetgeving te handelen.