Missie

Stichting Resilient Care Taking maakt mensen weerbaar tegen geweldsituaties en creëert hiermee een groter veiligheidsgevoel.

Visie

Stichting Resilient Care Taking wil eenieder met een hulpvraag op het gebied van geweld deel laten nemen aan de door de Stichting aangeboden programma's, ongeacht de financiële draagkracht van de hulpvrager.