Stichting Resilient Care Taking

Stichting Resilient Care Taking houdt zich bezig met alle aan geweld gerelateerde thema's.

Wij zijn er voor mensen die een hulpvraag hebben op het gebied van geweld.

Onze doelstelling is om voor zowel geüniformeerde beroepen als onderwijsinstellingen, hulpverlening en slachtoffers van geweld een programma van weerbaarheidsinstructies op te maken en aan te bieden, afgestemd op de hulpvraag. Door middel van deze op maat gemaakte programma's kunnen wij het effect van geweld sterk verminderen en/of voorkomen, mensen leren omgaan met geweld en slachtoffers met geweldtrauma's coachen.

De hoofddoelgroep van de Stichting Resilient Care Taking is eenieder die te maken heeft (gehad) of te maken zou kunnen krijgen met geweld. Hierin hebben wij een onderverdeling gemaakt, waardoor er vier subdoelgroepen zijn ontstaan.

  • Geüniformeerde Beroepen
  • Hulpverlening
  • Onderwijsinstellingen
  • Slachtoffers van geweld

Missie

Stichting Resilient Care Taking maakt mensen weerbaar tegen geweldsituaties en creëert hiermee een groter veiligheidsgevoel.

Visie

Stichting Resilient Care Taking wil eenieder met een hulpvraag op het gebied van geweld deel laten nemen aan de door de Stichting aangeboden programma's, ongeacht de financiële draagkracht van de hulpvrager.

Donaties

U kunt onze stichting en haar doelstellingen steunen door het doen van een donatie. U kunt een eenmalige donatie doen, maar uiteraard zijn regelmatige schenkingen eveneens van harte welkom.

Uw donatie wordt volledig aan projecten besteed voor onze doelgroep(en). Slechts een gering deel is nodig voor algemene organisatiekosten. Indien u dit wenst kunt u een donatie overmaken voor een specifieke subdoelgroep. Als u geen subdoelgroep opgeeft in uw omschrijving dan gaat uw donatie naar 'eenieder die te maken heeft (gehad) of te maken zou kunnen krijgen met geweld'.

Namens de stichting danken wij u bij voorbaat voor uw steun.