Adviesraad

Stichting Resilient Care Taking wordt door een vrijwillige adviesraad geadviseerd.

ANBI-status

Stichting Resilient Care Taking heeft per 12 mei 2016 de ANBI status toegewezen gekregen.
RISN (ANBI): 856356062. Klik hier voor de bevestigingsbrief.

Beloningsbeleid

Onze bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Aantoonbare, noodzakelijke kosten kunnen worden gedeclareerd.

Bestuursleden

Wij stellen u graag hier voor aan onze bestuursleden.

Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66011779. Klik hier voor het uittreksel.

Statuten

Klik hier voor onze statuten.