De Stichting Resilient Care Taking heeft in 2017/2018 twee korte 360-graden films opgenomen in samenwerking met Stenden University; opleiding Media & Entertainment Management.

Het gaat om twee korte voorlichtingsfilms waarbij pesten en geweld onder jongeren wordt belicht. Helaas is pesten tegenwoordig niet alleen schelden, schreeuwen of duwen maar juist vaak zeer gewelddadig. Om het geweld onder jongeren bespreekbaar te maken en daarmee ook geweld tegen te gaan hebben wij dus twee 360-graden films opgenomen. De films kunnen met een VR (virtual reality) bril worden bekeken.

De films worden aangeboden worden aan jongeren vanaf 15 jaar en ouder. Voor jongere kinderen zijn deze films niet geschikt in verband met het fysieke en verbale geweld. Voor de films wordt een speciaal programma ontwikkeld. In de loop van 2018 hopen wij over voldoende middelen te beschikken zodat wij het programma aan diverse doelgroepen kunnen aanbieden.

Wij willen iedereen van harte danken voor hun tijd en tomeloze inzet! Ruim 30 vrijwilligers hebben zich belangeloos ingezet om deze films mogelijk te maken.