Zeer geslaagde tweede workshop in De Salvator

Afgelopen zaterdag hebben we een mooie workshop mogen geven aan een groep tieners in De Salvator.

Met ruim 20 deelnemers, zowel jeugd als leiding, was het een mooie samenstelde groep. 

Coach Fred vertelde zijn levensverhaal, de dingen die hij had meegemaakt en hoe hij deze, veelal moeilijke dingen, heeft kunnen doorstaan. Hoe hij zijn leven heeft ingericht om mensen te kunnen helpen. 

De deelnemers luisterden met volle aandacht en waren muisstil. 

Toen de workshop eenmaal écht begon, was de stilte direct voorbij. De deelnemers deden enthousiast mee, hoe moeilijk sommige onderdelen ook waren. Natuurlijk was er plaats voor humor, want dat hoort bij Fred en bij de workshop. 

Na het fysieke gedeelte kwam het theoretische gedeelte: de voorlichting. Hoewel sommige dingen grappig leken, was de boodschap zeer serieus: drugs zijn gevaarlijk. Kijk uit of je iets aanneemt, want wie kan een snoepje onderscheiden van bijvoorbeeld een XTC-pilletje? 

De jeugd zat vol met vragen en op- en aanmerkingen. Ze hebben hard gewerkt en overal enthousiast aan deelgenomen. Het was een mooie en geslaagde workshop. 

Onze dank gaat uit naar de organisatie.

Klik op een foto om deze te vergroten.