De hoofddoelgroep van de Stichting Resilient Care Taking is eenieder die te maken heeft (gehad) of te maken zou kunnen krijgen met geweld.
Hierin hebben wij een onderverdeling gemaakt, waardoor er vier subdoelgroepen zijn ontstaan.

1. Geüniformeerde beroepen
2. Onderwijsinstellingen
3. Hulpverlening
4. Slachtoffers van geweld