Stichting Resilient Care Taking is er voor alle slachtoffers van geweld. Deze doelgroep is minder makkelijk te definiëren, maar heeft wel een hulpvraag op het gebied van geweld.

Wat verstaan we onder slachtoffers van geweld?

Daarbij hoort eenieder die buiten zijn of haar beroep te maken heeft (gehad) met geweld. Het geweld heeft plaatsgevonden in de privésfeer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel misbruik, pesten, intimidatie, bedreiging, uitgaansgeweld, zinloos geweld of stalking.

Wie kunnen een aanvraag doen?

Privépersonen kunnen een aanvraag doen. Een traject kan zowel individueel als als groep worden aangevraagd en ingegaan.

Voor welke trajecten kan er gekozen worden?

  • Fysieke counseling: voor mensen die te maken hebben gehad met geweld
  • Repressie: voor mensen die te maken hebben met geweld

Na het bepalen van een traject wordt er in overleg gekozen voor een programmaworkshop, cursus, bijscholing of fysieke counseling. Als men kiest voor een programmaworkshop, cursus of bijscholing, dan kan het zijn dat men zal aansluiten in een groep. Een workshop, cursus of bijscholing geschiedt namelijk altijd in groepsverband.

Uitleg en tijdsduur programma's

Workshop

Een workshop is een eenmalige fysieke training. Een workshop duurt minimaal twee en maximaal vier uur. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. Een workshop heeft minimaal twaalf deelnemers, er is geen maximaal aantal deelnemers.

Cursus

Een cursus is een aantal opeenvolgende fysieke trainingen. Een cursus bestaat uit vijftien lesuren, ingedeeld in blokken van bijvoorbeeld acht van twee uur of vijf van drie uur. Een cursus wordt te allen tijde afgesloten met een examen tijdens de laatste cursusdag. Hierbij ontvangen de deelnemers een diploma. Een cursus heeft minimaal twaalf en geen maximaal aantal deelnemers.

Bijscholing

Een bijscholing is er voor mensen die al eerder een programma gevolgd hebben. Een bijscholing kan een workshop zijn maar ook een cursus. Een bijscholing heeft minimaal twaalf en geen maximaal aantal deelnemers.

Fysieke counseling

Counseling is een vorm van psychosociale hulpverlening, waarbij de professional zich gelijkwaardig opstelt aan de cliënt. Counseling is praktijk- en actiegericht. Wij bieden geen psychotherapie of gedragstherapie, wij bieden een fysiek traject waarbij de (ervaringsdeskundige) counselor en cliënt samen trainen met als doel inzicht in de ervaringen en emoties van de cliënt te krijgen en een basis voor verwerking te creëren. De counselor helpt de cliënt de situatie zelf te analyseren. Vervolgens wordt de cliënt gestimuleerd om oplossingen en mogelijkheden te bedenken, die weer leiden tot een actieplan. De verantwoordelijkheid van de cliënt staat voorop, en de counselor ondersteunt, daagt uit en faciliteert (biedt passende opdrachten).

Het traject dat geboden wordt, is in grote lijnen vooraf vastgesteld voor elke cliënt, met basisdoelen en basisuitgangspunten. Op basis van de specifieke, individuele situatie van de cliënt en zijn/haar wensen en fysieke en emotionele mogelijkheden en beperkingen, wordt het traject op maat gemaakt.

De analyse, het actieplan en het uitwerken van ervaringen worden zowel fysiek als verbaal bewerkstelligd. Door fysieke opdrachten brengt de cliënt zowel lichaam als emoties in beweging, emotionele barrières kunnen worden doorbroken waarna het gesprek, de evaluatie en de analyse betekenisvoller worden.

Naast fysieke counseling bieden wij ook advisering aan in de vorm van gesprekken en voorlichting.

Een traject fysieke counseling duurt maximaal acht weken met een maximale verlenging van nogmaals acht weken. De ervaring leert, dat een bijeenkomst minimaal twee tot maximaal vier uur duurt. Na het eerste gesprek, de intake, wordt er gezamenlijk besloten hoe lang een traject zal duren.

Programma op maat

In samenspraak wordt er een programma op maat gemaakt. Dat betekent dat de specifieke hulpvraag en het specifieke traject centraal staan. Alle vragen die er zijn zullen te allen tijde opgenomen worden in het programma. Iedere persoon heeft een inbreng, ook wanneer een bedrijf, organisatie of instelling de aanvraag doet.

Werken aan hulpvraag

Gedurende de vooraf vastgestelde weken wordt er actief getraind en gewerkt aan de specifieke hulpvraag. Naast de persoonlijke doelstellingen werken we ook aan de doelstellingen die wij gesteld hebben vanuit Stichting Resilient Care Taking.