Stichting Resilient Care Taking

Stichting Resilient Care Taking houdt zich bezig met alle aan geweld gerelateerde thema's. Wij zijn er voor mensen die een hulpvraag hebben op het gebied van geweld. Onze doelstelling is om voor zowel geüniformeerde beroepen als onderwijsinstellingen, hulpverlening en slachtoffers van geweld een programma van weerbaarheidsinstructies op te maken en aan te bieden, afgestemd op de hulpvraag. Door middel van deze op maat gemaakte programma's kunnen wij het effect van geweld sterk verminderen en/of voorkomen, mensen leren omgaan met geweld en slachtoffers met geweldtrauma's coachen.

Subdoelgroepen

De hoofddoelgroep van de Stichting Resilient Care Taking is eenieder die te
maken heeft (gehad) of te maken zou kunnen krijgen met geweld.
Hierin hebben wij een onderverdeling gemaakt, waardoor er vier subdoelgroepen zijn ontstaan.

IBAN NL68 INGB 000 7331317
KVK  66011779
RSIN (ANBI) 856356062

Onze stichting heeft sinds 12 mei 2016 de ANBI status toegekend gekregen.